Lipa drobnolistna

Nazwa lacińska Tilia cordata
Wysokość po 10 latach 18.0 m
Szerokość po 10 latach 10.0 m
Kategoria drzewa
Rodzaj lisciaste
Forma sprzedaży kopane
Drzewo o bardzo regularnej, szerokojajowatej lub kulistej koronie. Liście okrągłe, 3-10cm średnicy, jesienią żółte. Kwiaty żółtozielone, pachnące, miododajne, kwitnące w czerwcu i lipcu. Preferuje gleby żyzne do przeciętnych. Gatunek stosowany w zieleni miejskiej, ale wrażliwy na zasolenie gleby i suche powietrze.