Wiśnia piłkowana

Nazwa lacińska Prunus serrulata
Wysokość po 10 latach 4.0 m
Szerokość po 10 latach 1.0 m
Kategoria drzewa
Rodzaj lisciaste
Forma sprzedaży kopane