Daglezja sina

Nazwa lacińska Pseudotsuga dauglasi var glauca
Wysokość po 10 latach 8.0 m
Szerokość po 10 latach 4.5 m
Kategoria drzewa
Rodzaj iglaste
Forma sprzedaży doniczkowe
Szybko rosnące drzewo o stożkowatym pokroju. Pędy ułożone podobnie jak u świerków, ale mniej regularnie. Igły z niebieskim nalotem, krótkie (ok. 2cm), nastroszone. Wymagania glebowe i wilgotnościowe przeciętne. Polecana do dużych ogrodów i parków.