Cyprysowiec "Golden Rider"

Nazwa lacińska
Wysokość po 10 latach 0.0 m
Szerokość po 10 latach 0.0 m
Kategoria krzewy
Rodzaj iglaste
Forma sprzedaży doniczkowe