ywotnik zachodni "Meinecke Zwerg"

Nazwa lacińska Thuja occidentalis "Meinecke Zwerg"
Wysokość po 10 latach 0.0 m
Szerokość po 10 latach 0.0 m
Kategoria krzewy
Rodzaj iglaste
Forma sprzedaży doniczkowe