Sosna wydmowa

Nazwa lacińska Pinus contorta
Wysokość po 10 latach 5.0 m
Szerokość po 10 latach 2.0 m
Kategoria krzewy
Rodzaj iglaste
Forma sprzedaży doniczkowe
Korona luźna, stożkowata, z krzywymi gałęziami. Igły w pęczach po dwie długości 3-5cm. Należy do mało wymagających gatunków. W młodym wieku charakteryzuje się szybkim wzrostem, z tego względu odpowiednia jest do sadzenia na glebach zdegradowanych.