Sosna czarna "Piramidalis"

Nazwa lacińska Pinus nigra "Piramidalis"
Wysokość po 10 latach 3.0 m
Szerokość po 10 latach 1.5 m
Kategoria drzewa
Rodzaj iglaste
Forma sprzedaży doniczkowe