wierk wschodni kaukaski

Nazwa lacińska Picea orientalis
Wysokość po 10 latach 2.0 m
Szerokość po 10 latach 1.3 m
Kategoria drzewa
Rodzaj iglaste
Forma sprzedaży doniczkowe
Dosyć wolno rosnące drzewo o stożkowym pokroju. Igły krótkie, ciemnozielone, błyszczące. Wymagana glebowe i wilgotnościowe przeciętne, ale należy unikać gleb wapiennych. Drzewo stosunkowo odporne na mróz. Dobrze rośnie w rejonach nadmorskich.