Cis pospolity "Fastigiata"

Nazwa lacińska Taxus baccata "Fastigiata"
Wysokość po 10 latach 1.5 m
Szerokość po 10 latach 0.7 m
Kategoria krzewy
Rodzaj iglaste
Forma sprzedaży doniczkowe
Wąski, wolnorosnący, kolumnowy krzew. Pędy główne sztywne, ustawione pionowo. Igły ciemnozielone. Wymaga gleb żyznych, wilgotnych i osłoniętych stanowisk. Odmiana polecana do małych ogrodów.