ywotnik wschodni "Nana Aurea"

Nazwa lacińska Thuja orientalis "Nana Aurea"
Wysokość po 10 latach 0.8 m
Szerokość po 10 latach 0.6 m
Kategoria krzewy
Rodzaj iglaste
Forma sprzedaży doniczkowe