ywotnik wschodni

Nazwa lacińska Thuja orientalis
Wysokość po 10 latach 1.5 m
Szerokość po 10 latach 1.0 m
Kategoria krzewy
Rodzaj iglaste
Forma sprzedaży doniczkowe
Gęsty krzew o jajowatym pokroju. Gałęzie długie, pionowo wzniesione, o delikatnej budowie, soczyście zielone. Szyszki niebieskie, ozdobne. Mniej odporny na mróz niż żywotnik zachodni. Jest krzewem świtłolubym i ciepłolubym. Dobrze rośnie na glebach wapiennych w miejscach osłoniętych od wiatru.