Perukowiec podolski "Ancot"

Nazwa lacińska Cotinus coggygria "Ancot"
Wysokość po 10 latach 2.5 m
Szerokość po 10 latach 2.0 m
Kategoria krzewy
Rodzaj lisciaste
Forma sprzedaży doniczkowe
Pierwsza odmiana perukowca o złoto zabarwionych liściach, które jesienią przebarwiają się na pomarańczowo. Krzew dorasta do 2,5 m wysokości i 2 m szerokości. Kwiaty zebrane w wiechy na końcach pędów, kwitnące w czerwcu i lipcu. Po przekwitnięciu tworzą oryginalne, pierzaste, różowawe owocostany, złożone z rozrośniętych szypułek kwiatów. Wymaga gleb przepuszczalnych, zasobnych w wapń i suchych.